ד"ר ליאון דעואל
 

שעות הוראה - תשס"ט


רשימת קורסים  - כניסה לקבוצות דיון
  (בחינה בכתב, סמסטר ב, שעתים וחצי)  מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים 06128
  (בחינה בכתב, סמסטר ב, שעתיים)  נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים 51712
טרם נקבעה שעה   01/03/2009 בתאריך   ציון חלקי-1   מועד א   סמס-א :בחינה  
טרם נקבעה שעה   06/07/2009 בתאריך   ציון חלקי-1   מועד א   סמס-ב :בחינה  
  (בחינה בכתב, סמסטר ב, שעתיים)  נוירופתולוגיה 51780
טרם נקבעה שעה   10/07/2009 בתאריך   ציון סופי   מועד א   סמס-ב :בחינה  
  (עבודה בכתב, סמסטר א )  דימות מוחי של קשב ומודעות א' 51807
  (עבודה בכתב, סמסטר ב )  סמינר מחקר: דימות מוחי של קשב ומודעות ב' 51813
  (פרויקט, סמסטר ב )  התנסות קלינית וסמינר הדרכה בנוירולוגיה 51898
  (בחינה בכתב, סמסטר ב, שעתיים)  שיטות דימות תפקודי במדעי המוח הקוגניטיביים 76941

סמסטר א

יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעות
08:30
09:30
10:30
11:30
   
12:30
51807
דימות מוחי של קשב ומודעות א' (סמ)
 
13:30
51807
דימות מוחי של קשב ומודעות א' (סמ)
14:30
15:30
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
16:30
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
17:30
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
18:30
19:30
20:30
21:30

סמסטר ב

יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעות
08:30
09:30
10:30
11:30
 
76941 (12:00)
שיטות דימות תפקודי במדעי המוח הקוגניטיביים (שעור)
גבעת רם
51780
נוירופתולוגיה (שעור)
3305 חבר
12:30
 
76941 (עד 13:45)
שיטות דימות תפקודי במדעי המוח הקוגניטיביים (שעור)
גבעת רם
51780
נוירופתולוגיה (שעור)
3305 חבר
13:30
14:30
06128
מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים (שעור)
2405 רוח
15:30
06128
מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים (שעור)
2405 רוח
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
16:30
06128
מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים (שעור)
2405 רוח
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
17:30
51712
נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים (שעור)
3401 חברה
18:30
19:30
20:30
21:30תאורי קורסים

06128 מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים INTODUCTION TO COGNITIVE NEUROSCIENCE
מערכת העצבים שולטת בהתנהגות בדרך מורכבת, הניתנת להבנה ברמות שונות. "מדעי המוח הקוגניטיביים" הוא תחום חדש המושתת על מחקר רב- תחומי, החותר להבנת ההתנהגות האנושית במונחים של פעילות עצבית. במסגרת התחום החדש מתקיימת אינטראקציה בין פילוסופים, פסיכולוגים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגים ורופאים נוירולוגים, מולקולאריים, נוירואנטומיסטים ועוד. התפתחויות טכנולוגיות, מחקר הגנום ועד לדימוי מוחי תפקודי המאפשר התבוננות בפעילות מוחית בבני אדם "בזמן אמת" תרמו להתפתחות מהירה ביותר, אם כי אנו עדייו רחוקים מאד מהמטרה. נסקור את שיטות המחקר העיקריות, ואת התרומה של מדעי המוח הקוגניטיביים להבנת תהליכים של זיכרון, קשב ומודעות, שפה, תפיסה חזותית, ותפיסה מרחבית, ראייתית ושמיעתית.


51712 נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים NEUROPSYCHOLOGY: SUBSTRATES AND MECHANISMS
שעור, 4 נ"ז, שנתי קורס מתקדם בנוירופסיכולוגיה.
במסגרת הקורס, נעמיק בהיבטים מוחיים של תהליכים קוגניטיביים כגון תפיסה, קשב, זיכרון, שפה, בקרת התנועה, תפקוד רגשי ומודעות תוך הדגשת הליקויים הנצפים בתפקודים אלו לאחר פגיעה מוחית. נתאר את הפנומנולוגיה של התסמונות הבולטות כמו אגנוזיה (הפרעה בזיהוי אובייקטים), הזנחת צד (הפרעת קשב ומודעות), אמנזיה (הפרעת זיכרון), אפזיה (הפרעת שפה), ועוד. נדון בבסיס האנטומי של תופעות אלו ובמה שניתן ללמוד מכך על המח הבריא. נבחן כיצד ההפרעות הנצפות בחולים תורמות להבנת התהליכים הקוגניטיביים ומכוונות את עיצוב המודלים המסבירים התנהגויות שונות, ונבחן האם הממצאים בחולים תואמים מחקרים מקבילים בבריאים. הקורס יינתן במתכונת של סמינר מתקדם שישלב בכל שיעור הרצאות מבוא של המרצים, הצגת מאמרים עדכניים על ידי הסטודנטים ודיון. נוכחות בשיעורים, הצגת המאמרים והשתתפות פעילה בדיונים הן חובות בקורס.


51780 נוירופתולוגיה NEUROPATHOLOGY
מחלות של מערכת העצבים גורמות לפגיעות קשות בתפקוד, כתוצאה ממגבלות מוטוריות, תחושתיות וקוגניטיביות. בקורס זה נסקור תהליכים שונים הגורמים לפגיעה במערכת העצבים בבני אדם, בדגש על מערכת העצבים המרכזית. לאחר חזרה קצרה על מבנה ותפקוד מערכת העצבים, נדון בשיטות אבחון נוירולוגי (מבדיקת הנוירולוג ועד דימות מוחי ובדיקות גנטיות), ולאחר מכן נסקור שורה של מחלות נפוצות, כולל שבץ מוחי ותוצאותיו, מחלות נווניות כגון מחלת אלצהיימר ומחלת פרקינסון,פגיעות ראש
חבלתיות, חוסר הכרה (COMA), אפילפסיה, וגידולים מוחיים. דרך הבנה של התהליכים הפתולוגיים, בוגרי הקורס יזכו להבנה מעמיקה יותר של הדרך שבה מרכיבי מערכת העצבים, מהרמה מולקולרית (לדוגמה, נוירוטרנסניטרים וקולטניהם) ועד לרמה המאקרוסקופית (לדוגמה, התמחויות האונה הפרונטלית) תורמים לעושר ההתנהגות האנושית.


51807 דימות מוחי של קשב ומודעות א' NEUROIMAGING OF ATTENTION & CONSCIOUS AWARENESS A
התודעה האנושית היא אחד הנושאים המסתוריים והמרתקים ביותר בטבע. התודעה נידונה בהרחבה על ידי פילוסופים ועל ידי פסיכולוגים דינמיים, אך עד לאחרונה נחשבה לנושא מופשט מדי למחקר מדעי אמפירי. האם ניתן לדון בשאלה זו במונחים ביולוגיים? בסמינר זה נבחן את שיטות המחקר ואת העדויות העדכניות לבסיס העצבי של התודעה ( The Neural Correlate of Consciousness, NCC) בעיקר מתוך נתונים משיטות שונות של דימות מוחי. כמו כן נבחן אם וכיצד ניתן לבחון שאלה זו בהקשר של מנגנונים של קשב. תלמידי מ.א. המשתתפים גם ב-51813 ייחשב סמינר מחקר.


51813 סמינר מחקר: דימות מוחי של קשב ומודעות ב' NEUROIMAGING OF ATTENTION & CONSCIOUS AWARENESS B
סמינר מחקר לתלמידי מ.א. שהשתתפו בקורס 51807


51898 התנסות קלינית וסמינר הדרכה בנוירולוגיה CLINICAL EXPERIENCE IN NEUROLOGY
התנסות קלינית בנוירולוגיה 51898
פרופ' י. לוי, עבודה מעשית, 2 נ"ז
התלמידים יצטרפו לסטודנטים לרפואה בסבב שלהם במחלקות  הנוירולוגיות והנוירו-כירורגית בהדסה עין-כרם. משך הסבב 5 שבועות והתאריכים ימסרו לתלמידים בתחילת השנה. הקורס מחייב
השתתפות פעילה. התלמידים יחתמו על טופס נוכחות במשרד לענייני
תלמידים במחלקה לפסיכולוגיה.


76941 שיטות דימות תפקודי במדעי המוח הקוגניטיביים Functional imaging methods in cognitive neuroscience
הקורס יציג את שיטות הדימות התפקודי (functional imaging) המובילות במדעי המוח הקוגניטיביים, את העקרונות הפיסיקליים, הביולוגיים והמתמטיים שבבסיסיהן, ואת העקרונות המתודולוגיים העיקריים שבשימוש. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים בעזרתם יוכלו לשקול שימוש בשיטות השונות ולהעריך מחקרים בהם נעשה שימוש בהדמיה תפקודית. החלק הראשון של הקורס יתמקד ברישומי מוח חשמלי (EEG) ומגנטי (MEG), והחלק השני יעסוק בדימות מגנטי תפקודי (fMRI). הקורס דורש היכרות עם מושגי יסוד בחשמל ומגנטיות (מטען, שדה, זרם, פוטנציאל וכדומה), בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (נגזרת, גרדיינט, אינטגרל), באלגברה ליניארית (סקלאר, וקטור, מטריצה, והאופרטורים שביניהם כמו כפל וחילוק), במטלב, ובבסיס התאי של תהליכים עצביים (קליפת מוח, תא-עצב על אבריו, פוטנציאלים קדם ובתר סינאפטיים, פוטנציאל פעולה).